Atslēgas

Kontrolējiet savаs elektriskās slēdzenes, izmantojot savu telefonu. Ļaujiet savai istabenei vai bērniem iekļūt mājā un aizslēgt durvis pēc tam, kad tie atstājuši māju.