Video novērošana

Apskatiet un/vai ierakstiet apmeklētājus, kuri stāv pie ieejas durvīm, vai, izmantojot savu telefonu, pārbaudiet, ko dara Jūsu bērni.