Zādzība ar ielaušanos

Interaktīva zādzības ar ielaušanos, ugunsgrēka, plūdu, gāzes noplūdes vai jebkādas citas nevēlamas problēmas uzraudzīšana pilnīgas mājas drošības un aizsardzības nodrošināšanai. Paziņošana, piemēram, gadījumā, kad mājās pārrodas Jūsu bērns.