Avārijas situācija

Uzstādiet savus slēdžus tā, lai tie darbotos kā trauksmes poga, ja notiek negadījums. Tā var automātiski nosūtīt ziņojumus vai aktivizēt avārijas situācijas zvanu pēc palīdzības.