Rozetes (ierīces)

Kontrolējiet savās mājās elektroierīces, kas ieslēgtas sienas rozetēs. Mēriet jebkuras rozetes elektroenerģijas patēriņu un uzstādiet tās tādā veidā, ka ierīces automātiski pāriet uz “standby” režīmu laikā, kad esat prom.