Ugunsgrēks

Saņemiet brīdinājumu, kad Jūsu mājā tiek konstatēti dūmi. uzstādiet Jūsu māju tā, lai аutomātiski zvanītu pēc palīdzības tad, kad esat nesasniedzams.